Binnenkort

21 jul
BBT 8 2024
Datum zondag 21 juli
18 aug
BBT 9 2024
zondag 18 augustus

In het begin van het seizoen zijn de non-stops zo uitgezet dat de nieuwkomers in elke klasse min of meer gemakkelijk de overstap naar een nieuwe klasse kunnen maken. Aan de deelnemers van de clubwedstrijden vragen we in het nieuwe seizoen afspraken te maken over hun voorkeur voor een andere/hogere klasse waarin ze willen gaan rijden met de wedstrijdleiding. Als ze dan in de loop van het seizoen of tijdens een wedstrijd een ander spoor willen rijden ook even in overleg a.u.b.

Groen (route pijl Groen)

Klasse voor deelnemers met motoren met kleine wielen en een kleine grondspeling en weinig motor vermogen. Beginnende Fietstrialisten volgen ook de groene route en zo nu en dan is er voor de fietsers een apart spoor of uitgang aangegeven door pijl met F of F uit. Het Groene spoor is de meest eenvoudige route in de non-stop met ruime bochten en weinig hoogte verschil, makkelijke lage obstakels die recht aangereden kunnen worden de ingang en de uitgang van de non-stops zijn makkelijk te bereiken. Soms geven Groene pijlen ook het zijspanspoor aan.

Wit (Jeugdklasse D)

Klasse voor beginners die al wat ervaring hebben met het rijden van motoren. Eenvoudige route met lage hindernissen wat meer hoogte verschil en hellingen zonder obstakels. Wat meer en wat kortere bochten dan in Groen. De obstakels meestal niet hoger dan 20 cm.

Blauw (Sportklasse C)

Klasse voor de wat meer ervaren rijders en voor de Pre 65 Motoren. Deze route heeft wat hogere hindernissen (30 a 40 cm) lange hellingen en veel bochten . Zo nu en dan eenvoudige passages over houtblokken, stenen of puin. Voor de pre 65 motoren is soms een alternatief spoor bij de wat hogere obstakels aangegeven. (Route pijl blauw met geel nummer 65). Het is voor deelnemers in Blauw  niet toegestaan dit alternatief in hun route op te nemen. Voortaan is dat voorbehouden aan deelnemers die in de klasse Pre 65 staan genoteerd. (Jeugd en Pre 65) Beide routes zijn zodanig uitgezet dat ze zonder omzetten zijn te rijden.

Rood (Sportklasse B)

Klasse voor de ervaren rijders die met succes in de klasse blauw hebben gereden en die hogerop willen en het rijden in deze klasse als een uitdaging zien. In de route zijn meestal een aantal hoge enkelvoudige opstappen opgenomen (bomen, buizen en platen van 50 cm en meer), veel bochten en steile hellingen. Passages over houtblokken, puin of stenen zijn soms in de route opgenomen. Soms is omzetten met het voorwiel nodig om deze route te rijden.

Geel(Sportklasse A)

Klasse voor de goed geoefende meer ervaren triallisten. Een route met meervoudige obstakels, hogere opstappen en bomen, in hellingen ingegraven obstakels hogere beton opstappen en moeilijke passages over puin en stenen. Korte bochten waarbij soms omzetten voor en achter noodzakelijk is.

Geel Plus (klasse voor onze toppers van Nationaal naar Internationaal)

Voor de deelnemers die blijkbaar moeiteloos GEEL rijden worden in de non-stops een route uitgezet op een hoger niveau dan gebruikelijk bij clubwedstrijden en deze route zal worden aangegeven met het, ook in de nationale competitie gebruikte, routebordje Geel Plus. Met deze mogelijkheid is tegemoet gekomen aan diegene die een extra uitdaging leuk vinden en zo willen trainen om de landelijke top te bereiken.

Volgorde

Tijdens onze clubwedstrijden is het dikwijls toegestaan de Non-Stops in willekeurige volgorde te rijden. Dat doen we om de doorstroming te verbeteren en de wachttijden te bekorten. Maar dat is niet reglementair, dus bij andere clubs en zeker bij de nationale wedstrijden is dat niet toegestaan en krijgt de deelnemer 20 strafpunten per overtreding.

Competitie

Voor de clubcompetitie worden er 12 trialwedstrijden op de kalender gezet. Voor de eindstand van de clubcompetitie tellen de 10 beste resultaten van de gereden wedstrijden. (Twee zogenaamde schrapresultaten) Als een deelnemer wel is gestart en dan moet stoppen door blessure of pech dan krijgt hij per gereden ronde 1 Fim punt ook deelnemers die een wedstrijd meedoen in een lagere klasse dan waarin ze staan ingeschreven krijgen 1 Fim punt per ronde voor de clubcompetitie.